FIRST TOURNAMENT

ประกาศเลื่อนการแข่งขันไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจาก COVID-19

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ 
https://www.facebook.com/TakeDownTour/

                             

 First Tournament 

 

แข่งขันเกม

Tekken7 ( PC )

สถานที่แข่งขัน

 

โครงการ ลานดิน https://www.facebook.com/landinproject/

ตารางการแข่งขัน 

ลงทะเบียน 10:00 

เริ่มแข่ง 11:00 น.

Tekken TakeDown First Tournaments @Playground Fest Lan-din Chiangmai

การแข่งขันเกม Tekken 7 ภาคเหนือครั้งแรกกับรายการ TakeDown Championship ที่จะจัดขึ้นที่ ลานดิน เชียงใหม่

พร้อมกับงาน Playground ที่จัดขึ้นเพื่อรวบรวมคอมมูนิตี้เหล่า ไอทีและเกมเมอร์ภาคเหนือ ได้พบปะสังสรรค์กัน 

รางวัล

ชนะเลิศ เงินรางวัล 2,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท


แข่งออฟไลน์
   – เครื่องเกม PC
   – เกมเวอร์ชั่น TEKKEN 7
   – แบ่ง 2 ประเภท ชาย และหญิง
   – รับสมัครสูงสุด 32 คน 
   – แข่งขันแบบ Double Elimination BO3
   – รอบชิงชนะเลิศ BO5

กติกาการแข่งขัน
   – แข่งขันบนระบบ PC
   – Game Setting: 3 Rounds / 60 Sec. / Random Stagae / Tournament Mode
   – การเลือกฉากจะเป็น Random เท่านั้น ผู้แพ้มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวละคร หรือ เลือก Stage ได้ ส่วนผู้ชนะต้องใช้ตัวละครเดิม
   – การปรับปุ่มลัดสามารถทำได้ที่หน้าเลือกตัวละครก่อนเข้าเริ่มเกม
   – กรณีที่มีปัญหาระหว่างการแข่งขัน หากพิสูจน์ได้ว่าจงใจ จะถูกปรับแพ้ 1 ยกทันที
   – ต้องแต่งกายสุภาพ 
   – คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

มารยาทในการแข่งขัน Tournament
   – การแสดงที่บ่งบอกความไม่มีน้ำใจนักกีฬา : ปรับแพ้ทันที
   – การเยาะเย้ย ถากถาง ไม่สุภาพ ทั้งวาจาและการกระทำ ต่อทีมเข้าแข่งขัน : ปรับแพ้ทันที

ข้อตกลงและข้อปฏิบัติ


   – ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันรวมไปถึงคำตัดสินของทีมงานโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
   – ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องรับทราบและยอมรับว่าทางผู้จัดงาน มีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนกฎกติกาข้อกำหนดการแข่งขันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   – กรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนคำตัดสิน จากกฎกติกาที่กำหนดไว้ได้ตามแต่ความเหมาะสมและให้มีความยุติธรรมที่สุดเท่าที่ทำได้
   – ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแสดงการเคารพต่อผู้แข่งขันอื่นและผู้ตัดสิน ห้ามผู้แข่งขันแสดงการดูถูกเย้ยหยัน ใช้วาจาหยาบคาย หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อผู้ตัดสินและผู้          แข่งขันอื่น หากพบเห็นจะได้รับการลงโทษ
   – กรณีมีข้อพิพาท หรือมีการประท้วงใดๆ เกิดขึ้น การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประท้วง


   – การประท้วงใดๆ จะต้องทำก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นเท่านั้น หากเริ่มการแข่งขันไปแล้ว ถือว่าทั้งสองทีมยินยอมที่จะรับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม