Search

TEKKEN 7 TAKE DOWN 1ST TOURNAMENTรายการ Takedown Championship First Tournaments แข่งขันเกม Tekken 7

วันที่ 15 มีนาคม 2563 ในงาน IT'S Playground จัดที่ โครงการลานดินเชียงใหม่

รับสมัครสูงสุด 32 คนในการแข่งขัน

แข่งขันโดย PC ( สามารถนำอุปกรณ์มาต่อเองได้ ) เปิดรับสมัครแข่งขัน 1 มีนาคม 2563 กฏกติกาเพิ่มเติมและข้อมูลการสมัครอ่านได้ที่

https://www.gamelity.com/takedown-regis